STUIDE - dětské hřiště pro Diakonii

Spolupráce s: Ing. Annou Petříkovou