Projekt

Projekt zahrady obsahuje následující položky:

FOTODOKUMENTACE - pořízení fotografíí současného stavu

KONCEPT - prvotní myšlenková studie zaměřená na hmoty, výrazné prvky, barvy a nálady, od které se odpýchneme ke konkrétnímu návrhu

STUDIE - návrh zahrady včetně detailů, materiálů a konstrukcí

OSAZOVACÍ PLÁN - technický plán se specifikací rostlinného materiálu

TECHNICKÉ DETAILY - detailní rozpracování technických prvků, které slouží jako podklad pro realizační firmu

TEXTOVÁ ČÁST - souhrná specifikace s výkazem výměr, režimem údržby a popisu navrhovaného stavu

VIZUALIZACE - 3D zobrazení zahrady

 

Rovněž nabízím odborný dozor během realizace a pomoc při výběru realizační firmy.