Naučná stezka Fryšava pod Žákovou horou

Naučná stezka v obci Fryšava pod Žákovou horou vznikla jako moje diplomová práce. Stezka je okružního charakteru a postihuje nejzajímavější atraktivity území. Tím je zejména krajina ve vztahu k historii i současnosti místa. Na trase je navrženo 8 informačních panelů, jeden přehledový panel na začátku trasy a jeden výkladový panel mino trasu naučné stezky. Umístění panelů reaguje svým umístěním na konkrétní místa a situace. Pro zatraktivnění stezky jsem na trase navrhla fitness stezku a odpočinkový mobiliář.