STUDIE - návrh zahrady Diakonie

Studie zahrady ve Stodůlkách navazuje na již zrealizovanou část kolem budovy Diakonie. Plocha by měla sloužit pro příležitostné akce  - pálení čarodějnic, den dětí, atd. Příležitostně by měla být otevřena veřejnosti. Je to rovněž plocha, kde by klienti a zaměstnanci mohli odpočívat. Svým charakterem by se měla co nejvíce přiblížit přírodnímu prostředí a měla by být odlišná od upravených ploch v horní části zahrady. 

Základním konceptem studie je fénix, bájný pták - symbol věčného koloběhu a čistoty.  Sám se spaluje, aby se z ohně znovu narodil. Koloběh je znázorněn kruhy, které prostor prostupují. 

Spolupráce s: Ing. Annou Petříkovou

návrh přírodní zahrady - ohniště, teepe, přírodní materiály
návrh zahrady pro Diakonii ve Stodůlkách
návrh zahrady pro Diakonii ve Stodůlkách